Nevyužité myšlienky

Kvalita toho, čo napíšem, závisí od mojich vlastných kvalít.

Peter Jaroš: Kárový dolník alias Modrý jazdec, Agentúra Signum 2006