Nevyužité myšlienky

Naučiť sa niečo si odriekať je posledná šanca na záchranu ľudského rodu.

Ivan ŠTÚR

(O láske a neláske, Bratislava, Ikar 2003 )