Nevyužité myšlienky

Žlč nám nepomáha lepšie žiť, ale jesť.

Tomáš Janovic: Maj ma rád, L. C. A. 2005