Nevyužité myšlienky

Nechuť slúžiť majú národy, ktoré nič iné nevedia.

Boris Filan. Dole vodou, Ikar 2009.