Najzásadovejší sme vždy v kompromisoch.

Milan Kenda: EPIDRÁMy a EPIDRAKY, Daxe 2009