Nevyužité myšlienky

Umelec nemusí pracovať. Umelec musí trpieť!

Igor Adamec, Kakaová bábovka, SPN-Mladé letá 2004