Nevyužité myšlienky

Kto odmieta robiť zbytočnosti, ešte nemusí byť lenivý.

Oto Malý: Mocipánov služobník, Tribun EU 2009o