Nie je dôležité, či vás majú radi, ale kto vás má rád.

Svetlana Žuchová: Yesim, L.C.A. 2006