Nevyužité myšlienky

Musela prísť civilizácia, aby zákon džungle uvoľnil miesto slepým uličkám.

In: Tomáš Janovic: Je taký, L. C. A. 2004