Nevyužité myšlienky [54]

Nevyužité myšlienky

Stromy môžu byť aj cudzinci v cudzine!

Jana Bodnárová: O strome, ktorý bol na ceste, Baum 2006