Nevyužité myšlienky

Športovec taký je dnes vzorom, ktorý sa rodí so sponzorom.

Jozef Bily: Ihly v kope múzy, Knižné centrum 2007