Nevyužité myšlienky

Chorobám predchádzame tak, že zomierame mladí.

Jozef Bily: Bláznivá škola Jožka Bilyho, Knižné centrum 2009