Nevyužité myšlienky

V ľudskom živote niet rizikovejšieho rozhodnutia, ako oženiť sa či vydať.

Anton Rákay: Hranice zla, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2008