Nevyužité myšlienky

Človek žijúci v nemorálnom svete by sa nemal riadiť morálnymi zásadami, keď chce v zdraví prežiť.

Dorel Levron: V mene republiky..., Trans Holding Group Slovakia 2005HG