Nevyužité myšlienky

Džin vypustený z fľaše je tvojím otrokom – vypitý pánom.

Miroslav Danaj: Niečím ťa možno liečim. Aforizmy a iné inotaje, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2008