Nevyužité myšlienky

Mýliť sa vo svoj prospech je ľudské.

Jozef Bily: Zábavník, Knižné centrum 2006