Nevyužitá myšlienka

Život bez bolestí je odmocnina plnosti života.

Pavol Strauss: Sme mocnejší ako čas, VSSS 2005