Nevyužité myšlienky

Či sa budeme radiť triezvi ako blázni?

P. Záturecký: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky, Slovenský Tatran 2005