Newsletter Knižnej revue 2/2022

Knihy a princíp náhody
Poznáte to – z poličky vytiahnete prvú knihu čo vám príde pod ruku, otvoríte ju na náhodnej strane a text, na ktorý vám padne zrak, odpovedá presne na to, čo vás trápi. Alebo prvý riadok, ktorý si prečítate, hovorí o vašom terajšom rozpoložení. Knihy vtedy dokážu ovplyvňovať naše životy aj inak než svojim dejom. Používanie kníh na výklad momentálnej situácie má svoj názov – bibliomancia. Odpoveď na otázku nájdete tak, že knihu položíte na chrbát, necháte vejár strán samovoľne padnúť a náhodne vyberiete pasáž. Berte pri tom do úvahy, že náhody dokážu byť vtipné, ale niekedy aj poriadne kruté.
Hra s náhodným textom v knihe má aj svoje umelecké podoby. Takzvaná Blackout poetry spočíva vo vyznačení slov či častí existujúceho textu a následnom začiernení celej stránky. Viditeľné ostanú len vybrané slová, čím vznikne báseň. Chce to aj kus kreativity, vyskúšajte si vyčierniť svoju báseň.
Otváranie kníh na náhodnej stránke inšpirovalo pár autorov k napísaniu diel, ktoré sa dajú čítať na ľubovoľnej strane, ktorú práve otvoríte. Netreba si pamätať predošlý dej, ani mená postáv, pretože text dáva zmysel hocikde. Stránka BAOS priniesla tipy na 6 takýchto kníh pre čitateľa dnešnej doby, zahlteného informáciami. Nech je to akokoľvek, knihy sú predmety s osobitou energiou a komunikácia s nimi je vždy zážitkom.

KRátko o diele na titulke
Svetelný objekt s názvom Archa je dielom vizuálneho umelca Mareka Kvetana. Spojenie posvätného a banálneho do jedného objektu akoby poukazovalo na večné tendencie ľudí zbožšťovať predmety a jedným dychom banalizovať ich význam. 

Kríza? Zvyšovanie cien kníh nebude dramatické, ale nutné, hovoria vydavatelia
Ako ovplyvňuje nedostatok papiera a zvyšovanie výrobných nákladov slovenských vydavateľov? Zdražovanie, prečistenie trhu alebo nové formáty? Knižná Revue oslovila veľké vydavateľstvá i menších vydavateľov. Ich názory na najbližší vývoj knižného trhu si môžete prečítať online na webe.

Dunaj hravo a udržateľne
Kniha Michala Hvoreckého: Dunaj – magická rieka s ilustráciami Simony Čechovej je pokračovaním encyklopedického, edukačno‑inštruktívneho konceptu literatúry pre deti. Dunaj, pretekajúci územím Bratislavy, je aktuálnou témou pre všetky vekové kategórie. Knihou sprevádza tvor, ktorý ešte v nie takých dávnych časoch obýval vody Dunaja – vyza, jedna z najväčších slad­kovodných rýb. Cestuje od prameňa k ústiu rieky, rozpráva o osídľovaní brehov, hovorí o ľuďoch, ktorí v Dunaji či pri ňom radi športujú, spomína rôzne druhy plavidiel. A dostáva sa k dôležitej časti knihy, ktorá učí potomkov zachovávať v rieke život, starať sa o ňu a chrániť pre budúce generácie.

Neobyčajný majiteľ slova
Takto neobyčajne častuje ruského spisovateľa Nikolaja Vasilieviča Gogoľa prekladateľka z ruštiny Ivana Kupková v článku pri príležitosti 170. výročia od smrti velikána svetovej literatúry. V obsiahlom texte sa zamýšľa nad tým, ako veľmi Gogoľ ovplyvnil slovenský kultúrny priestor. Spolu s autorkou si pripomenieme rodiace sa prejavy rusofílie a nekritického obdivu k Rusku zo strany slovenských národovcov v polovici 19. storočia, pozrieme sa na pozvoľný prienik Gogoľovej tvorby cez prvé knižné preklady a divadelné adaptácie. Zistíme, že v medzivojnovom a povojnovom období za preklady známych Gogoľových diel vďačíme najmä ženským literátkam a prekladateľkám a dozvieme sa, ako vlastne čítať Gogoľa.

Vandala
Poviedkovou knihou sa Jana Beňová vracia k svojmu klasickému formátu. „V poviedkovej zbierke Vandala nadobú­dame občas dôverne známy pocit sledo­vania televíznych novín alebo prijímania akýchkoľvek iných foriem správ o stave súčasného sveta. Niet sa čomu čudovať, kniha sa totiž opiera o reálne skutočnosti,“ píše recenzentka Jaroslava Šaková. Ide o bezútešné, ale aj nádejné momenty všedných dní, zásadné aj zabudnuteľné dialógy, hádky, výmeny pohľadov. Publikum sa tu mení na pudlikum, mrakodrapy na mra­kodraky, názov knihy Vandala vznikol skomolením frázy „one dollar“ aj ozve­nou slova mandala. Nie je zdrobnenina náhodou Vandalka?

Najbližšie knižné a literárne podujatia

24. 2. 2022, 18:00, Zichyho palác – Literárne informačné centrum v spo­lupráci s Oddelením kultúry MČ Staré mesto Bratislava pripravilo nové pra­videlné literárne podujatia Text v meste. Prvé podujatie sa uskutoční 24. februára pod názvom Text v meste uvádza: Mesto ako hlavná postava. O meste v literatúre a litera­túre o meste budú diskutovať spisovateľka Jana Beňová a historik architektúry Peter Szalay. Ako sa verejný priestor odráža v životoch obyvateľov a v našich či knižných príbehoch? Moderovať bude Mário Gešvantner.
 
4. 3. 2022, Košice – Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila 27. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Témy tohto ročníka sú: Psí život, Môj sused mimozemšťan a Záhadná tvár na fotke. Súťažné práce treba poslať do 4. marca. Bližšie na www.kosicekmk.sk.
 
31. 3. 2022, Bratislava – Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie vyhlásila súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2021. V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafic­kého spracovania. Knihy z roku 2021 možno prihlásiť do 31. marca. Bližšie informácie na www.bibiana.sk.
 
31. 3. 2022, Bratislava – České centrum v Bratislave a České literárne centrum vyhlásili preklada­teľskú súťaž Cena Susanny Roth, určenej mladým prekladateľom z českého jazyka do 40 rokov. Text prekladu pre tento rok je úryvok z románu Elsa Aids: Přípravy na všechno (nakl. FRA, 2020). Uzávierka súťaže je 31. marca. Víťaz získa týždňový pobyt v Prahe spojený s účasťou na bohemistickom seminári. Viac na bratislava.czechcentres.cz.                         

Redakcia nezodpovedá za zmeny v avizovanom programe.         

               

Titulná ilustrácia pochádza z knihy Dunaj - magická rieka.

  • Newsletter Knižnej revue 2/2022 - 0