Jozef Banáš zaznamenal ďalší medzinárodný úspech. Po prednáškach v  Zürichu, Haagu, Nikózii, Paríži, Berlíne, Kodani a  v  ďalších európskych mestách vystúpil 19. októbra aj na pôde jednej z desiatky najlepších univerzít Nemecka – Technickej univerzity v Drážďanoch. Študentom a pedagógom predstavil svoj román Zóna nadšenia, ktorý v Nemecku vyšiel pod názvom Jubelzone a dostal sa i do finále literárnej ceny Johanna Gotfrieda Seumeho. Banáš diskutoval spolu s Petrom Pragalom, popredným nemeckým spisovateľom a  novinárom Süddeutsche Zeitung, Stern a  Berliner Zeitung, ktorému v  týchto dňoch vyšla kniha o hľadaní domova pod názvom Uvidíme sa opäť, moje Sliezsko. Diskusia niesla názov Aby sme nezabudli a bola venovaná histórii strednej a  východnej Európy v časoch studenej vojny.