Až dvom sviatkom bol venovaný posledný januárový štvrtok v Klube slovenských spisovateľov. Na výročie úmrtia Miroslava Válka prezentoval svoju novú knihu básní jeho bývalý spolupracovník a priateľ Emil Holečka. Nešlo o politiku, ale poetiku. V zbierke Obojstranné zrkadlo rozoznať stopy vplyvu, podobných pocitov súčasníka, ale i osobitosti. Ako povedal prítomný literárny kritik Emanuel Boháč: „No Holečkov hlboký zmysel pre kontinuitu slovenskej básnickej tvorby a pre jej imanentný vývin dovoľuje posunúť tento prienik ďaleko pred Válka, ba, povedal by som, až k samým koreňom slovenského básnického odkazu, k takým menám ako Janko Kráľ či Ladislav Novomeský. Ako oni svojho času, aj on využíva najmodernejšie poetické postupy a pritom sa nijako nevzdáva nekonformného reflektovania súčasného, áno, ako si sám pomenúva, rozbabraného sveta.“ Zbierku vydalo vydavateľstvo Iris s ilustráciami z tvorby národného umelca Oresta Dubaya.