Niekde medzi lžou a pravdou

Známy rabínov výrok ,,Všetko je inak“ potvrdzuje aj novinár Leopold Moravčík tentoraz v knižnej publikácii Lži, ktoré menili svet. Knižka vyšla vo vydavateľstve Regent a vznikla na priamy podnet jeho konateľky pani Novomeskej. S Leopoldom Moravčíkom sa pravidelne stretávala pri obede v reštaurácii neďaleko vydavateľstva a politicko-historické udalosti či len fámy, o ktorých sa nezávisle bavili, ju tak zaujali, že presvedčila autora, aby ich sprístupnil širšej verejnosti. Slovo dalo slovo a kniha je na svete. Medzi čitateľov ju uvítali práve v tej reštaurácii na Štefánikovej ulici, kde sa zrodila myšlienka tejto knihy. A pokrstili ju výdatne. Ešte pred slávnostným aktom, ktorý vykonal bývalý minister školstva M. FTÁČNIK, totiž prievan rozlial víno po celej miestnosti. O tom, či tento dvojitý krst knižky je fáma, alebo pravda sa v knihe Leopolda MORAVČÍKA Lži, ktoré menili svet nedočítate, ale iste vás v nej zaujmú známe ,,prípady“ z vysokej politiky od slobodomurárskeho pozadia Veľkej francúzskej revolúcie, cez tajné politické dohody, ktoré menili svet, až po udalosti súvisiace s 11. septembrom 2001. Autor zozberal množstvo faktov a objasňuje ich v zaujímavých súvislostiach.

–báb–