Počas piatkovej  noci z  20.  na 21.  apríla sa v Rusku uskutočnil prvý ročník kultúrneho a  literárneho podujatia Noc literatúry (Biblionoč). Aktívne sa na ňom zúčastnilo viac ako 750  kultúrnych inštitúcií z  prakticky každého väčšieho ruského mesta. Otvorili sa brány knižníc, múzeí, galérií, kultúrnych centier aj kníhkupectiev, ktoré  pripravili pre nočných návštevníkov bohatý program za účasti spisovateľov, hudobníkov a ďalších umelcov. Pri tejto príležitosti sa konali aj početné výstavy a  sprievodné literárno-kultúrne akcie, ktoré podporili myšlienku podujatia a  poukázali na čaro literatúry v inom, netradičnom svetle.