Noc literatúry 2021

Noc literatúry 2021 opäť na jeseň

Noc literatúry 2021

Súčasní autori na netradičných miestach v podaní známych osobností: to je séria verejných čítaní – Noc literatúry, podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť záujem verejnosti o súčasnú európsku literatúru. Noci literatúry sa pravidelne zúčastňujú mnohé európske aj mimoeurópske mestá. V roku 2020 však bola účasť väčšiny miest na tomto projekte obmedzená epidemiologickou situáciou.

V tomto roku sa koná dňa 22. septembra, a v Prahe bude slovenskú literatúru reprezentovať čítanie ukážok z knihy slovenskej spisovateľky Denisy Fulmekovej, Doktor Mráz.

Minulým ročníkom Noci literatúry patril tradične predvečer májového knižného veľtrhu Svět knihy Praha. Keďže v súvislosti s pandémiou Covid-19 bol Svět knihy presunutý na september, tohtoročná Noc literatúry sa uskutoční opäť v predvečer obľúbeného knižného veľtrhu. Akciu podporuje Literárne informačné centrum, Bratislava.