Prvé podujatie z plánovaného 6-dielneho cyklu
Poézia, ktorý organizuje Asociácia organizácií
spisovateľov Slovenska, bolo vo štvrtok podve-
čer 5. mája v bratislavskej reštaurácii MOARÉ
na Laurinskej ulici venované poézii nonsensu.
Básnik Marián Hatala spoločne s herečkami
Zitou Furkovou a Luciou Vráblicovou prečítali
ukážky z tvorby známych i menej známych
autorov tohto žánru, napríklad Christiana
Morgensterna, Joachima Ringelnatza, Ernsta
a Hermanna Jandlovcov, Patrika Ouředníka
či Ivana Wernischa. O klavírny sprievod sa
postarala Ladenka Števárová.