Nová európska dráma

Prezentácia knihy Nová európska dráma, alebo veľký podvod (Ako koncom 20. storočia využili začínajúceho autora na to, aby európskemu divadlu nanútil britský trend násilia), ktorú preložil z chorvátčiny Ján Jankovič, sa za účasti autorky Sanje Nikčevičovej konala v na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky v Bratislave. Ide o prvý preklad teatrologickej monografie z južnoslovanských jazykov.