Literárne informačné centrum a vydavateľstvo Perfekt predstavia vo štvrtok 15. marca 2007 knihu Slovensko.

Dielo prináša základný prehľad o súčasnom stave a historických aspektoch slovenského politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Autormi jednotlivých kapitol sú prevažne vysokoškolskí pedagógovia, vedúcim autorského kolektívu je profesor Pavol Žigo. Text je členený do kapitol Dejiny, Divadlo, Hudba, Jazyk, Literatúra, Ľudová kultúra, Výtvarné umenie a Slováci v zahraničí.

Cieľom tohto projektu bolo umožniť vydanie diela, ktoré prináša ucelený pohľad na Slovensko ako historický a kultúrny celok. Popularizačnú publikáciu dopĺňa bohatý ilustračný a fotografický materiál. Kniha zachytáva dejiny Slovenska v oblasti kultúry a spoločenského života, ako i života Slovákov žijúcich v zahraničí. Publikácia Slovensko, na ktorej sa autorsky podieľalo vyše 40 vedeckých pracovníkov, publicistov a fotografov, je rozdelená do ôsmich kapitol.

Syntetické dielo Slovensko vyšlo v náklade 3000 výtlačkov, má 386 strán a vyše 700 fotografií a ilustrácií.