Nová porota Anasoft litera 2008

Porota literárnej ceny Anasoft litera zasadá v roku 2008 v tomto zložení: Kornel Földvári, Michal Habaj, Martin Porubjak, Zora Prušková  a Marta Součková. Anasoft litera je cena za slovenskú pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku. V prvom kole porota vyberie spomedzi všetkých vydaných titulov desať finalistov. V druhom kole spomedzi nich vyberie víťaza. Finalisti budú známi 6. mája 2008. Víťaz literárnej ceny Anasoft litera 2008 bude slávnostne vyhlásený 2. októbra 2008 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.