Nové číslo Slovak Literary Review

Pohľad na výrazné osobnosti mladej slovenskej literatúry a "miléniová" anketa o vrcholných dielach slovenskej literatúry 20. storočia tvoria tematické ťažisko nového čísla SLOVAK LITERARY REVIEW/ Revue der slowakischen Literatur (roč. 5, č. 2/2000). Toto informačné periodikum už piaty rok v anglickej alebo nemeckej verzii vydáva Literárne informačné centrum a jeho cieľom je propagácia slovenskej literatúry vo svete. Jeho šéferedaktorom od jeho vzniku je Milan Richter a redaktorkou Daniela Humajová.
           Medzi osobnosti mladej slovenskej literatúry kritik Radoslav Matejov v úvodnom zamyslení radí básnikov J. Urbana a K. Zbruža a prozaikov V. Pankovčína, P. Pišťanka a V. Šikulovú, aj keď zároveň konštatuje, že "slovenská literatúra je natoľko diferencovaná, že je prakticky nemožné uchopiť ju na základe jedneho kritéria". Nové číslo Revue v prekladoch do angličtiny prináša dnes už kultovú báseň J. Urbana Voda, čo nás drží nad vodou a tri básne z knihy K. Zbruža Spitý imidž. Z prózy predstavuje Pišťankove Skazky o Vladovi a Pankovčínova Mucha z knihy Bude to pekný pohreb a poviedku V. Šikulovej Vydatá žena. Popri tomto "letmom" pohľade na mladú slovenskú literatúru sú v anglickej časti Revue publikované aj prózy A. Vášovej a A. Ferka, básne I. Kupca, V. Kovalčíka a V. Prokešovej, esej M. Škotku O slovenskom intelektuálovi a rozhovor s Michalom Harpáňom, profesorom slovenskej literatúry na univerzite v Novom Sade. V nemeckej verzii Revue je publikovaný úryvok z románu L. Balleka Pomocník a z poviedkovej knihy J. Lenča Cesta na morské dno.
           Už spomenutým druhým obsahovým ťažiskom nového čísla Slovak literary review je anketa na tému Ktorá kniha slovenského prozaika a ktorá básnická zbierka slovenského autora 20.storočia urobili na vás najväčší dojem a prečo? Redakcia oslovila 13 literárnych tvorcov, a tu sú odpovede niektorých z nich: J. Zambor: I. Krasko: Nox et solitudo a Verše a D.Tatarka: Kohútik v agónii, M. Haugová: I. Krasko: Verše a Nox et solitudo a J. Ondruš: Šialený mesiac, z prózy P. Vilkovský: Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch, M. Hamada uvádza z poézie Beniakove zbierky Žofia a Popolec, Ondrušov Šialený mesiac, z prózy Švantnerov Život bez konca, Hronského J. Maka a Pisára Gráča a Slobodov Narcis, K. Jarunková: I. Krasko: Nox et Solitudo, F. Švantner: Dáma (poviedka), P.Jaroš: Hviezdoslav: Herodes a Herodias, Hronský: Pisár Gráč, M. Rúfus: "Na prvom mieste Biblia… na druhom Kukučínove dedinské poviedky", S. Štepka: M. Válek: Milovanie v husej koži, M. Urban: Živý bič.
           Slovak Literary Review sa distribuuje prostredníctvom zastupiteľských úradov po celom svete pre slovenské inštitúty, katedry slovenského jazyka a literatúry a slovakistom - prekladateľom slovenskej literatúry. Je k dispozícii pre záujemcov na medzinárodných knižných veľtrhoch a všetkých podujatiach v zahraničí, ktoré organizuje Literárne informačné centrum. Na Slovensku je časopis k dispozícii veľvyslanectvám akreditovaným v SR, ich kultúrnym inštitútom a zahraničným lektorom.

Anton Baláž