Nové (e)PIGRAMY

Letný podvečer (21. júla) stretli sa v čitárni U červeného raka priatelia a priaznivci básnika Erika ONDREJIČKU, aby spoločne uvítali jeho novú knihu (e)PIGRAMY s ilustráciami Ivana POPOVIČA, ktorú vydalo vydavateľstvo Elán. O tom, ako sa rodili nápady do tejto knihy, hovoril s obidvomi autormi Juraj ŠEBESTA, riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave, ktorá prezentáciu pripravila. Krátke prestávky medzi rozhovormi vyplnil hudobnými vstupmi Miloš ŽELEZŇÁK. Medzi publikom, ktoré zaplnilo záhradu letnej čitárne, nechýbal náš popredný aforista a najvernejší návštevník literárnych podujatí Tomáš JANOVIC.

–r–