Otvorenie kníhkupectva LICLiterárne informačné centrum v stredu 17. septembra slávnostne otvorilo svoje kníhkupectvo na Nám. SNP 12. V ponuke sú okrem okrem vlastných knižných titulov a časopisov Knižná revue a Slniečko aj vybraná beletria slovenských autorov, literárne časopisy, pôvodné publikácie o Bratislave a Slovensku. Literárne informačné centrum chce v tomto príjemnom priestore rozšíriť najmä svoju činnosť zameranú na propagáciu pôvodnej súčasnej literatúry a jej autorov.

Milo Urban: Živý bičV kníhkupectve, ktoré je v tesnom susedstve s Kunsthalle, bola v rámci otvorenia uvedená knižná novinku z edičnej tvorby LIC Živý bič Mila Urbana. Je to 1. zväzok  novej edície (Ne)povinné čítanie, ktoré vychádza v roku 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny ako pripomenutie tejto tragickej udalosti a zároveň chce mladým čitateľom v pútavej grafickej úprave Pala Bálika ponúknuť literárne hodnoty našej klasiky za prijateľnú cenu.

V slávnostnom programe vystúpilo dychové kvinteto MK v obsadení A. STRUŇÁKOVÁ (hoboj), M. PINDEŠOVÁ (flauta), B. SLÁČIKOVÁ (klarinet), M. MATIAŠOVIČ (lesný roh) a N. OVČAROVIČOVÁ (fagot) s komornými skladbami F. X. Dušeka, W. A. Mozarta, M. Matiašoviča a E. Suchoňa.