Nové knihy LIC v Košiciach

V Košiciach sme predstavili dve nové publikácie z nášho vydavateľstva. Peter Balko a Peter Prokopec diskutovali o antológii súčasnej prózy Literatúra bodka sk a Michal Habaj predstavil svoju monografiu Básnik v čase. Navštívili sme Gymnázium Šrobárova, Evanjelické gymnázium J.A.Komenského a Filozofickú fakultu UPJŠ, kde nás hostili Markéta a Marián Andričíkovci z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie.

 

  • Nové knihy LIC v Košiciach - 0
  • Nové knihy LIC v Košiciach - 1