Literárne informačné centrum prostredníctvom svojej komisie SLOLIA sústavne podporuje vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí. V roku 2006 takto vyšlo už 15 kníh, zväčša súčasných slovenských autorov. Boli medzi nimi Jarošova Tisícročná včela a arabčine, Hvoreckého román Plyš, Hattalova básnická zbierka Ďaleko na dosah a básnická antológia Orpheus versammelt die Geister v nemčine, knihy P. Rankova V tesnej blízkosti a D. Šimka Japonský diván v maďarčine, ale i výber z poézie J. Leikerta v srbčine či Blažkovej rozprávková knižka Traja nebojsovia a duch Miguel v bulharčine. V češtine okrem Slobodovej Lásky a Hvoreckého Silného pocitu čistoty vyšlo i zakladateľské dielo slovanskej písomnosti Proglas.

 

V týchto letných dňoch pribudli tri nové preklady zo slovenskej literatúry. Pod názvom Obyčajný mŕtvy otec vyšiel v českom vydavateľstve Maťa v preklade Tomáša Weissa výber z poviedok Uršuly Kovalyk. Nezaškodí uviesť, že Maťa je prestížne české vydavateľstvo a v jeho ťažiskovej knižnej edícii Česko(slovenská) radost vyšli diela takých autorov ako Ladislav Klíma, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval, Bohumil Hrabal, Egon Bondy, Jozef Škvorecký či početní súčasní autori I. Pekárková, J. Pelc, J. Topol a ďalší. Kovalykovej knižka je už 47. zväzkom tejto edície a (žiaľ) zatiaľ jediným slovenským titulom.

 

V sofijskom vydavateľstve Aton vyšiel bulharský preklad diela súčasného klasika slovenskej literatúry Ladislava Ťažkého Maršalova dcéra. Milánske vydavateľstvo Hoepli vydalo knihu Antona Popoviča Teória umeleckého prekladu. Dielo vyšlo v slovenčine prvýkrát ešte v roku 1975 a dodnes patrí k základným dielam z oblasti teórie prekladu doma i v zahraničí; preložili ho Daniela Laudani a Bruno Osimo. Z početných zahraničných vydaní tejto Popovičovej knihy patrí talianske vydanie ku graficky najpríťažlivejším.

(ab)