Nové preklady slovenských kníh

Aj za vlaňajší rok sa výrazne rozšíril okruh slovenských spisovateľov, s ktorých dielami sa môžu zoznámiť čitatelia v zahraničí vďaka prekladom vydaným s podporou Literárneho informačného centra, Komisie SLOLIA. V preklade Ivana Jackanina vydalo užhorodské vydavateľstvo Timpani v ukrajinčine knižku pre deti Júliusa Balca Vrabčí kráľ s ilustráciami Martina Kellenbergera.

Dvojjazyčný slovensko-španielsky výber poézie Jána Ondruša vydalo pod názvom Primera luna / Prvý mesiac barcelonské vydavateľstvo La Poesía, seňor hidalgo v spolupráci s Literárnou nadáciou Studňa. Básne vybral, do španielčiny preložil a úvodnú štúdiu o tvorbe Jána Ondruša do knižného vydania napísal popredný slovakista Alejandro Hermida de Blas.

V ľubľanskom vydavateľstve Apokalipsa vyšiel v slovinčine výber z tvorby Erika Jakuba Grocha Druga naivnost (Druhá naivita) s podtitulom Zobrané a nové básne v próze. Poetické texty E. J. Grocha preložil Zoran Triglav v spolupráci so Stanislavou Repar, ktorá je autorkou krátkej záverečnej štúdie o našom poprednom básnikovi.

Antológiu slovenskej poézie Crna violina (Čierne husle), do ktorej zostavovateľ, prekladateľ a prebásňovateľ Ludwig Bauer zaradil od medzivojnovej tvorby Janka Jesenského, Ivana Kraska, Štefana Krčméryho, Valentína Beniaka, Jána Smreka, E. B. Lukáča, L. Novomeského, Janka Silana cez poéziu nadrealistov, ukážky z tvorby Trnavskej skupiny, Milana Rúfusa, L. Vadkerti-Gavorníkovej, Mily Haugovej, Š. Moravčíka, J. Švantnera... až po básne súčasnej mladšej strednej generácie (Erik Ondrejička, Ivan Kolenič, Marián Grupač), v chorvátčine vydali vydavateľstvo Aura v Sisaku a Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva.

Knižku cestopisných čŕt a krátkych próz Gustáva Murína Svet je malý, ktorá už vyšla dvojjazyčne vo francúzko-slovenskom vydaní, tentoraz sprostredkovalo chorvátskym čitateľom záhrebské vydavateľstvo Božičevič v preklade Sinišu Habijaneca.

Popredná ruská slovakistka A. G. Maškova pripravila zborník štúdií z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 80. výročia narodenia Milana Rúfusa v Moskve 4. decembra 2008. Zborník vyšiel v ruštine vo vydavateľstve MIK a okrem príspevkov prednesených na konferencii (O. Maleviča, V. Šabíka, M. Pismenného, A. Maškovej, A. Valcerovej, J. Zambora, L. Širokovej, D. Anisimova a N. Kubišovej) obsahuje preklady básní a esejí Milana Rúfusa do ruštiny.

Druhý zväzok antológie slovenskej novely Dunajskaja mozaika (Druhá polovica 20. – začiatok 21. storočia), ktorú zostavila A. Maškova a pripravila na vydanie v moskovskom vydavateľstve MIK, obsahuje krátke prózy vyše 60 súčasných slovenských autorov. Obsiahlu úvodnú štúdiu napísal Vladimír Petrík.

V rámci európskeho projektu Sto slovanských románov z našich autorov vyšiel ako prvý román Dušana Kužela Lampa v slovinskom preklade Zuzanny Govednik Kraskovej Luč. LIC vydalo v slovenčine už dve diela – román slovinskej autorky S. Tratnik Volám sa Damján (2008) a vlani Dar na rozlúčku srbského prozaika Vladimira Tasiča.

Srbský časopis pre literatúru a umenie Naš Trag predstavuje súčasnú slovenskú literárnu tvorbu prostredníctvom ukážok z diel štyroch autorov. Uverejnil v srbskom preklade Zdenky Valent-Beličovejdivadelnú hru Milana Richtera Kafkov druhý život, autorove myšlienky a postoje približuje rozsiahly rozhovor;  mladšiu strednú generáciu našich prozaikov zastupujú Juraj Šebesta, Tomáš Horváth a Balla.

Do bulharského kultúrneho prostredia prináša antológia Súčasné slovenské poviedky z vydavateľstva Faber diela dvanástich našich autorov vo výbere Braňa Hochela (B. Hochela, I. Otčenáša, K. D. Hovátha, P. Rankova, J. Šebestu, V. Ballu, M. Kasardu, P. Krištufka, J. Beňovej, M. Hvoreckého, P. Pavlaca a M. Kompaníkovej). Zostavovateľ je zároveň aj autor úvodnej štúdie.

V moravskom vydavateľstve Kniha Zlín vyšla v českom preklade Kristýny a Miroslava Zelinského prvá časť populárneho románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon I.

V trochu nezvyčajnej úprave, keď knižku otvárame na poslednej strane a podľa nášho zvyku čítame od konca, vyšla zbierka poviedok Vrahovia Antona Hykischa po arabsky v káhirskom vydavateľstve Sphinx Agency v preklade Khalida el Bildagi.

Projekt ,,časopis v časopise“ približuje poľským čitateľom časopisu Tekstualia zaujímavé príspevky nášho Romboidu. V poľštine tak vychádzajú ukážky z poézie M. Brücka, M. Habaja, N. Ružičkovej, P. Macsovského, D. Grúňa, z prózy E. Farkašovej, P. Krištúfka, D. Mitanu, B. Mihalkoviča, M. Kopcsaya, S. Rakúsa, I. Dobrakovovej, J. Bodnárovej a štúdie, eseje a názory ilustrované dielami Rasťa Čambála.

–báb–