Vraj každý novinár sníva o tom, že raz bude autorom knihy. Vydavateľstvo Forza Music niektorým slovenským novinárom tento sen splnilo a koncom novembra prezentovalo hneď tri knihy, pod ktoré sa podpísali skúsení žurnalisti. Najpro vokatív nejšou a vydavateľsky „najstaršou“ je publikácia Slo venský sen, ktorá sa objavila na trhu už na jeseň. Ide o profily dvadsiatich novodobých milionárov s podtitulom Dvadsať príbehov o rozprávkovom zbohatnutí. Ekonomická novinárka Monika Ščevovichová ich pôvodne publikovala v týždenníku Plus 7 dní. Po čase ich aktualizoval jej kolega a šéf Roland Kyška.

Publikácia Nezostalo po nich ticho II nadväzuje na rovnomenný úspešný titul z vlaňajška. Pri jeho zrode stála Alena Horváthová-Čisáriková a spolu s ňou sa na medailónoch dvanástich zosnulých umelcov a športovcov (tento raz sú to napr. herci Michal Dočolomanský a Vilma Jamnická, režisér Karol Spišák, hudobník Rinaldo Oláh, hokejista Dušan Pašek či spisovateľ Vincent Šikula) podieľali Jana Hevešiová, Roman Slušný a Peter Valo.

Najaktuálnejším je však titul Všetci sme nahí na facebooku. V prvej časti sa Roland Kyška venuje príchodu facebooku na Slovensko a ako sa s týmto fenoménom učíme žiť. Druhá časť je akýmsi manuálom s pridaným slovníkom. Ako však autor upozorňuje, je určený skôr generácií rodičov, aby „boli v obraze, o čom to ich deti hovoria“.

Ako všetci autori zdôrazňovali, nezanedbateľný podiel na vzniku a dobrej úrovni všetkých troch publikácií má, podobne ako pri celej knižnej produkcii Forza Music, zodpovedná redaktorka Dagmar Kinčeková.