Novinka Matej Bel

Matej Bel: Osobnosť, médium a transfer ideí na prahu osvietenstva vychádza v LIC ako prvý výstup edície Pečate

Autormi novinky z vydavateľstva Literárneho informačného centra Ivona Kollárová a Imrich Nagy. Polyhistor, evanjelický teológ, pedagóg a geograf Matej Bel z Očovej (1684 ̶ 1749), „veľká ozdoba Uhorska“, patrí k neprehliadnuteľným osobnostiam Európy. Monografia obohacuje históriu o výsek z tzv. empatických dejín. Titul približuje esejistickou formou osobnosť Mateja Bela. Má niekoľko kapitol: Belológia, ekológia vnútorného sveta, učebnicový program, médium náboženského vnútra, vedecký projekt, cenzúra, stratégie a limity mediálneho sveta, preklad Belovho úvodu ku geografii a ďalšie oblasti myšlienkového výskumu. Dielo je zasvätené Belovi v historickej pamäti, jeho detstvu, pietistickým priestorom, priateľom i nepriateľom ako i úskaliam jeho životnej cesty. Na jednej strane predstavuje Bela ako vydavateľa v spleti vzťahov, do ktorých vstúpil ako vedec a organizátor vedeckého života. Odhaľuje zákulisie pôsobenia médií v období jeho života a stratégií jeho aktérov. Na druhej strane prináša preklad autentického textu sprítomňujúceho jeho myšlienky a úsilia. Zároveň vedie čitateľa k téme prekladu ako jazykovedného a kultúrno-historického javu. Imrich Nagy knihu ozvláštnil Belovým predhovorom k učebnici Tomka-Sáskeho. Kniha poskytuje obraz aj o hraniciach reality, cenzúre a limitoch transferu ideí.

Rozprávanie o titule autorky Ivony Kollárovej  si môžete pozrieť v dvoch videách na YouTube LIC_online: prvé video nájdete na tomto odkaze, druhé na tomto. Úryvok z knihy prečítala herečka Jana Oľhová a tiež sa nachádza na našom YouTube

 Knihu si môžete objednať priamo od nás za 10€ - možnosť "objednať" nájdete v detaile titulu. 

Doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD. (1971) je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 pôsobí v Ústrednej knižnici SAV a od roku 2013 v Historickom ústave SAV. Historický výskum orientuje na dejiny typografického média v 18. storočí, dejiny komunikácie, vydávania kníh, cenzúry a čítania.

Doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. (1972) pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu humanizmu a renesancie v dejinách Slovenska a sprístupňovaniu novolatinského písomníctva slovenskému čitateľovi. Je autorom prekladov z diela Erazma Rotterdamského a Belových Vedomostí o Trenčianskej, Oravskej a Zvolenskej stolici.

  • Novinka Matej Bel - 0