Novinka v Univerzitnej knižnici

K významným knižným zbierkam medzinárodných organizácií v bratislavskej Univerzitnej knižnici (NATO, UNESCO) pribudol ďalší zaujímavý fond – Celosvetová knižnica PEN (CK PEN). Slávnostne ju otvorili 22. februára na Klariskej ulici 5 pri príležitosti piateho výročia vzniku tejto knižnice v Bratislave.

V tejto súvislosti si pripomeňme, že pred rokmi boli iniciátormi vzniku knižnice spisovatelia, členovia Slovenského centra PEN. Pri jej zrode stála aj Ústredná knižnica Filozofickej knižnice UK, zásluhou ktorej sa postupne narastajúci fond odborne spracúval a sprístupňoval záujemcom. Za päť rokov fond presiahol dvetisíc titulov od autorov, členov medzinárodného združenia PEN, z 53 krajín sveta, od Japonska, USA, cez Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko, Nórsko, Rusko, Taliansko až po Maďarsko. Vo fonde nechýbajú ani tituly z literatúr, ktoré u nás nie sú veľmi frekventované, ako Mexiko, Pakistan, Nepál, Venezuela, Turecko, Cyprus a pod. Knižnica sa stala miestom besied, autorského čítania, prednášok a stretnutí domácich i zahraničných autorov, napríklad z Japonska, Nórska, USA.

 Hlavným zámerom Celosvetovej knižnice PEN (Global PEN Library) je budovať fond z darov autorov z celého sveta v originálnych jazykoch. Ako predvlani skonštatoval prezident Medzinárodného PEN český básnik Jiří Gruša, knižnica je nástrojom medzinárodného porozumenia. Nové priestory sú nielen dôstojným stánkom pre túto neobyčajnú zbierku diel svetových autorov, ale zároveň aj vhodným priestorom na štúdium. Čitatelia Univerzitnej knižnice v Bratislave iste ocenia prístup k tomuto unikátnemu fondu svetovej literatúry. Vďaka pochopeniu spisovateľov, členov PEN, ktorí sa usilujú o rozvoj kvalitnej literatúry a ochraňujú slobodu slova, sa ich knihy dostali bližšie k čitateľom.

Lýdia Čelková