Novinky Slovenského literárneho klubu v ČR

Slovensko-český klub v Prahe okrem vydávania mesačníka Slovenské dotyky a mnohých iných aktivít udržiava slovenské povedomie v českom prostredí aj knižnou produkciou. Skraja nového roka uviedol Slovenský literárny klub v ČR hneď tri knihy: Miroslav Dedič Kantor z Mářina dvora, Zdenka Sojková Slovenské jaro a Viktor Čársky Nahliadnutia dejinám pod sukňu.

Miroslav DĚDIČ učil ako český učiteľ po druhej svetovej vojne deti slovenských rodičov, ktorí prichádzali do česko-nemeckého pohraničia. Svojím korektným usmerňovaním zbližoval deti rôznych národností  a pomáhal rodinám zorientovať sa v novom prostredí. Osobné skúsenosti z tohto pôsobenia pretavil do pútavej literárnej podoby, jeho rozprávanie má dejový spád a nepôsobí sploštene ani nevierohodne.

Slovakistka a literárna historička Zdenka SOJKOVÁ sa zaoberá najmä obdobím národného obrodenia a s ním spojenými literárnymi smermi klasicizmom a romantizmom. V jej najnovšej knihe Slovenské jaro nájdeme štúdie o klasicistoch Jánovi Hollom, P. J. Šafárikovi a tvorcoch z obdobia romantizmu Ľudovítovi Štúrovi, Jankovi Kráľovi, Andrejovi Sládkovičovi. Ťažiskom štúdie venovanej Božene Němcovej je jej vzťah k Slovensku.

Autorka si vyberá epizódy zo života týchto osobností, ktoré sa na prvý pohľad javia ako okrajové či fragmentárne, ale pri hlbšom čítaní zistíme, že ich dokresľujú s veľkým zanietením a taktom.

Vo veku 92 rokov zomrel vlani v Prahe JUDr. Viktor ČÁRSKY, rodák z Horných Opatoviec. Prešiel dramatickými fázami spoločnej histórie našich národov. Počas SNP bol predsedom Okresného národného výboru v Banskej Bystrici, po vojne zakladal Ministerstvo pre zjednotenie zákonov ako vládny činiteľ v Prahe a pôsobil na ňom ako prezidiálny šéf. Neskôr bol prvým ekonomickým riaditeľom Československej televízie. Väznili ho za fašistického i komunistického režimu, žaláre prežil vďaka obrovskému optimizmu a činorodosti. Jeho autentické zážitky sú často protichodné s oficiálne interpretovanou históriou. Činorodosť ho neopúšťala ani v posledných rokoch života, vlastne na poslednú chvíľu napísal svoje spomienky.

Na krste kníh 28. januára v Slovenskom inštitúte v Prahe bol prítomný aj veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek.

Jarmila Wankeová