V rámci Týždňa vedy a techniky sa konal v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave 13. novembra Deň otvorených dverí. Jeho riaditeľ Adam Bžoch predstavil v krátkej prednáške tohtoročnú publikačnú činnosť inštitúcie vrátane aktuálnych noviniek. Medzi nimi sú napríklad knihy Jána Zambora Niečo ako láska, niečo ako soľ (Literárne informačné centrum), ktorá ponúka nové interpretácie poézie Miroslava Válka, monografia Sone Paštekovej Proces, kánon, recepcia (Veda), zaoberajúca sa translatologickými a interpretačnými aspektmi ruskej literatúry, súbor štúdií Ladislava Franeka Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia (Veda) či monografia Milana Žitného Súradnice severských literatúr (ÚSvL SAV). Program pokračoval prezentáciou špeciálneho čísla časopisu World Literature Studies a grantu Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska. Popoludní sa konala prednáška Bogumily Suwary s názvom Estetika nových médií.