Novomeského poézia a dejinný pohľad na slovenskú literatúru zneli medzi krajanmi

V rámci podujatia Dni slovenskej kultúry v Maďarskej republike pripravilo Literárne informačné centrum v dňoch 4. – 6. 10. 2005 prezentáciu umelecko-biografického pásma o živote a diele L. Novomeského pri príležitosti storočnice narodenia (narodil sa v roku 1904 v Budapešti) tejto výraznej básnickej a publicistickej osobnosti 20. storočia.

Pásmo interpretovali herci Jozef Šimonovič a Vanda Tureková, pre lepšiu adresnosť autor pásma Radoslav Matejov vložil do programu aj Novomeského básne v maďarčine, ktoré čítali tamojší recitátori. Vďaka výbornej organizačnej práci M. Vallovej, Ľ. Suballyovej A. Baláža tak na každom mieste vystúpenia vznikli naozaj reprezentatívne podujatia o našej literatúre. Informačný rámec stretnutí dopĺňala diskusia s profesorom Viliamom Marčokom o publikácii Dejiny slovenskej literatúry III (Bratislava, LIC 2005), ale aj diskusia všeobecne o dejinách našej literatúry a jej aktuálnych otázkach s riaditeľom Literárneho informačného centra Alexandrom Halvoníkom.

Vystúpenia boli v Slovenskom gymnáziu v Budapešti, Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe, v Slovenskom regionálnom stredisku v Slovenskom Komlóši a v priestoroch spolku IVAN KRASKO v Nadlaku (Rumunsko). Starší krajania, ale najmä mládež – ako potvrdili – dostali takto krásnu lekciu živej slovenčiny.

(rm)

  • Novomeského poézia a dejinný pohľad na slovenskú literatúru zneli medzi krajanmi - 0