Novomeského storočnica na Dňoch slovenskej kultúry

Do programu Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach, ktoré sa už tradične konajú v druhej februárovej dekáde, prispelo tohto roku opäť aj Literárne informačné centrum. 16. februára uviedlo v reprezentačných priestoroch Európskeho informačného centra umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského.

Literárne informačné centrum pred dvoma rokmi, vo februári 2003 prvýkrát prijalo pozvanie organizátorov Dní slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach (magistrátu mesta a Slovensko-českého klubu), aby sa podieľalo na programe tohto veľkoryso organizovaného podujatia, na ktorom sa počas desiatich dní každoročne predstavujú českobudějovickej kultúrnej verejnosti slovenskí umelci z oblasti literatúry, divadla, filmu, výtvarného umenia a folklóru, aby tak pokračovali v dlhoročných (predtým aj bohatých) tradíciách vzájomných kultúrnych stykov. So zámerom, aby sa celkom neprerušili vzájomné literárne väzby, sme sa preto pred dvoma rokmi stretli s českými autormi, členmi Obce spisovateľov, ktorí žijú a tvoria v južných Čechách, a zároveň sme predstavili súčasnú slovenskú literatúru študentom českobudějovických stredných škôl. Obe podujatia ukázali, že záujem o slovenskú literatúru trvá, ale často chýbajú základné informácie o jej tvorcoch a dielach, ktoré na Slovensko po rozdelení spoločného štátu vychádzajú.

LIC preto ešte v tom istom roku, spolu so Slovensko-českým klubom v Prahe (a s finančnou podporou Ministerstva školstva ČR) pripravilo publikáciu Čítanka modernej slovenskej literatúry pre stredné školy, ktorá priniesla medailóny 30 súčasných slovenských autorov (v češtine) a ukážky z ich tvorby v slovenčine. Táto čítanka bola aj súčasťou našej „ponuky“ českobudějovickému publiku na tohtoročných Dňoch slovenskej kultúry (uviedli sme ju spolu s predstaviteľmi Slovensko-českého klubu V. Skalským a N. Vokušovou).

Ťažiskom programu LIC v Českých Budějoviciach bolo tohto roku už spomenuté umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského. Jeho uvedenie vnímame ako pokračovanie v predstavovaní hodnôt Novomeského poézie v rámci jeho storočnice, ktorá bola zaradená aj do kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Scenár na prezentáciu v Českých Budějoviciach pripravil mladý básnik a literárny kritik Radoslav Matejov a zaradil doň aj nové české preklady menej známych Novomeského básní. Ich prekladateľom je slovakista Martin Kučera, ktorý sa v ostatných rokoch intenzívne zaoberá Novomeského životom a dielom, najmä vo vzťahu k českému prostrediu. V umeleckom pásme vystúpili slovenskí umelci Mária Schlosserová a Jozef Šimonovič, známi interpreti slovenskej poézie, a herec juhočeského divadla Josef Dvořák. Program sa uskutočnil v priestoroch Európskeho informačného centra pred početným publikom, v ktorom nechýbali ani primátor mesta Miroslav Tetter a veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek. V priestoroch centra bola inštalovaná aj výstava Novomeský v osnove slovenského života. Výstavu pripravila Matica slovenská a Slovenské národné literárne múzeum v Martine a uviedol ju literárny historik Jozef Beňovský. Súčasťou podujatia k Novomeského storočnici bolo aj predstavenie publikácie V tenkej koži básnika s podtitulom Laco Novomeský 1904 – 1976. Publikácia vyšla v LIC v podobe zborníka z dvoch odborných konferencií (v Prahe a Bratislave), ktoré sa uskutočnili v roku 2004. Predstavil ju riaditeľ LIC Alexander Halvoník. Osobnou spomienkou na Laca Novomeského prispel do programu podujatia aj básnik Ján Buzássy. Zároveň, ako jeden z autorov zaradených do spomenutej čítanky z modernej slovenskej literatúry prečítal niekoľko svojich básní.

Aj krátky dvojdňový pobyt v Českých Budějoviciach ukázal, že toto mesto zostáva stále vnímavé k slovenskej kultúre a dokáže vytvoriť mnoho vhodných a reprezentačných priestorov na jej prezentáciu. V čase konania našich podujatí sa tu otvárali tri reprezentačné výstavy slovenských výtvarníkov: Marta Chabadová pod názvom Snění v bílém vystavovala v Juhočeskom múzeu svoje „snové“ maľby, Karol Felix pod názvom Krehká rovnováha vystavoval surrealisticky ladené kompozície vo výstavnom priestore C. K. Solnice a známy fotograf Miro Švolík, žijúci v Prahe pod názvom Cesta do strědu vystavoval svoj originálny fotografický cyklus vo výstavnej sieni mestskej radnice. Slovenská herečka Zuzana Kronerová tu 16. februára v priestoroch DK Metropol, za mimoriadneho záujmu publika, predviedla svoju monodrámu Shirley Valentine, s ktorou už niekoľko mesiacov s veľkým úspechom vystupuje v divadle Černá labuť v Prahe. A keď sme sa večer po našich prezentáciách stretli na priateľskom posedení s juhočeskými spisovateľmi a členmi pobočky Slovensko-českého klubu, všetci sa tešili na stretnutie s Jurajom Jakubiskom, ktoré bolo na programe 17. februára a jeho súčasťou bolo aj uvedenie jeho „trezorového“ filmu Vtáčkovia, siroty a blázni. Rovnaký záujem vzbudzovali aj stretnutia so slovenskými autormi D. KapitáňovouM. Hvoreckým v kníhkupectve Tyché či vystúpenie hudobnej skupiny Prezburger klezmer band.

Napriek množstvu podujatí slovenskí umelci sa stretávajú v Českých Budějoviciach nielen s vďačným publikom, ale aj s dobrou organizáciou jednotlivých akcií a s ochotou organizátorov, najmä pracovníkov odboru kultúry magistrátu mesta na čele s jeho riaditeľkou pani Ivou Sedlákovou. A podľa slova primátora Českých Budějovíc M. Tettera, ktorý nás po skončení podujatia v Európskom informačnom centre pozval na neformálne priateľské posedenie do štýlovej Budvarky, mesto aj v budúcich rokoch ráta s pokračovaním Dní slovenskej kultúry a privíta každý podnet na ich obohatenie. Je to ponuka, ktorú slovenská kultúra určite využije.