Novomeského storočnica na Dňoch slovenskej kultúry

   V rámci Dní slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach Literárne informačné centrum 16. februára uviedlo v reprezentačných priestoroch Európskeho informačného centra umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského.

Jeho uvedenie vnímame ako pokračovanie v predstavovaní hodnôt Novomeského poézie v rámci jeho storočnice, ktorá bola zaradená aj do kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Medzi publikom nechýbali ani primátor mesta Miroslav Tetter a veľvyslanec SR v Českej republike Ladislav Ballek. V priestoroch centra bola inštalovaná aj výstava Novomeský v osnove slovenského života, ktorú pripravila Matica slovenská a Slovenské národné literárne múzeum v Martine. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie publikácie V tenkej koži básnika s podtitulom Laco Novomeský 1904–1976, ktorá vyšla v LIC v podobe zborníka z dvoch odborných konferencií (v Prahe a Bratislave), ktoré sa uskutočnili v roku 2004. Osobnou spomienkou na Laca Novomeského prispel do programu podujatia aj básnik Ján Buzássy. Zároveň, ako jeden z autorov zaradených do Čítanky modernej slovenskej literatúry pre stredné školy, ktorá ponúka medailóny 30 súčasných slovenských autorov (v češtine) a ukážky z ich tvorby v slovenčine, prečítal niekoľko svojich básní. 

-ab-