Nelichotivé celoslovenské štatistiky čítania mládeže už dlhšie trápia odborníkov. Knižnice preto prichádzajú s rozmanitými námetmi, ako získať nových a udržať si doterajších čitateľov. obecná knižnica v abraháme (1 100 obyvateľov) v okrese Galanta pôsobí už vyše polstoročia, začínala so 650 knižničnými jednotkami a 60 čitateľmi. V súčasnosti jej fond narástol na takmer 9 000 jednotiek a pribudlo aj čitateľov (175). Knižnica sídli v budove Základnej školy Michala Tareka. Venuje sa jej neúnavná dobrovoľná knihovníčka Ľudmila Horváthová, ktorá okrem klasickej knihovníckej práce organizuje literárne kvízy, súťaže, autogramiády či besedy so spisovateľmi pre širokú verejnosť. Keďže nie je spokojná so súčasným stavom čítania, prišla s návrhom vyhlásiť súťaž Každý žiak čitateľom knižnice. S podporou knižnice z neďalekej obce Hoste a obecných úradov sa v školskom roku 2011/2012 konal prvý ročník súťaže v dvoch kategóriách – Najlepšia trieda a Najlepší jednotlivec. Zúčastnilo sa jej 9 tried a 59 žiakov. 1. miesto v kategórii tried získala 4. trieda, v ktorej percento počtu čitateľov z počtu žiakov dosiahlo 6,6%, a najúspešnejšia bola žiačka 7. triedy, ktorá si vypožičala 90 kníh. Víťazi získali od obcí vecné ceny a sladkú odmenu v tvare knihy. Organizátorka súťaže na záver poznamenala: ,,Hoci som nič prevratné nečakala, aj tak ma tieto výsledky potešili… Veď každého nového čitateľa považujem za osobný úspech a priznám sa, že nový čitateľ bol a je vždy mojou radosťou.“