Už dva razy sa Dušan Dušek tešil tento rok zo svojej novej knihy. Začiatkom roka (no s vročením 2005) mu vyšla zbierka poviedok Náprstok a v utorok 24. októbra 2006 predstavil Pavel Vilikovský v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave jeho „románik“ Zima na ruky. Obe knihy vydal Dušekov „kmeňový vydavateľ“, vydavateľstvo SLOVART; riaditeľ Juraj Heger vyjadril potešenie z nového Dušekovho diela, ktoré – napriek svojmu „zimnému“ názvu – určite zohreje srdcia jeho verných čitateľov a obdivovateľov jeho prozaického majstrovstva.

Román Zima na ruky – Dušek ho s príznačnou autorskou skromnosťou v podtitule označil len za románik – vznikol aj so štipendijnou podporou Literárneho informačného centra, ktorú sme mu na základe rozhodnutia štipendijnej komisie poskytli  v roku 2005. Z deviatich autorov, ktorí štipendium na podporu tvorby nových románových diel v roku 2005 získali, je Dušekovo dielo prvým „plodom“ nášho podporného systému. Želáme jeho Zime na ruky priaznivý kritický i čitateľský ohlas.

(ab)