Nový grantový program PRO LIBRIS

Stredoeurópska nadácia v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., a Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje 1. ročník grantového programu PRO LIBRIS - Cesta pre knihu.

Nový grantový program PRO LIBRIS je zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií:
- vydávanie diel mladých slovenských autorov do 35 rokov a
- vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby, obzvlášť prekladov diel z jazykových oblastí strednej a východnej Európy.

Uzávierka predkladania žiadostí o poskytnutie grantu je 15. decembra 2013.

Žiadosť o grant je potrebné poslať na adresu: Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava.

  Ďalšie informácie, formuláre, úplný text výzvy na stránke Stredoeurópskej nadácie
  Tlačová správa na stránke Ministertva kultúry SR