Smutno-krásnou básňou privítal Erik Ondrejička divákov v Čitárni u Červeného raka: „Sme tu preto, aby sme knihe Nábrežie (Petrus) od Jána Buzássyho vdýchli život.“ Pri prezentácii knihy samozrejme nechýbal ani samotný autor Ján Buzássy, no podporiť ho prišiel aj celý „Dream Team“ slovenskej literatúry v zložení Ján Štrasser, Pavel Vilikovský, Dušan Dušek a Tomáš Janovic. Kniha Nábrežie predstavuje zbierku 82 básní, z ktorých každá z nich má jedinečný charakter. Počas prezentácie sa básne čítali a nejeden divák ostal v nemom úžase pri počúvaní emotívnych a ušiam lahodiacich úryvkov. Jedna z mnohých krásnych básní s názvom Nábrežie ukrýva v sebe melanchóliu za starou Bratislavou. „Nie je dôležitý rým, ale text, ktorý sa medzi rýmami nachádza,“ prezradil Ján Buzássy a dodal, že za úspechom dobrej básne sa často skrýva dobrá slovenčina. Spoločne si uctili minútou ticha aj pamiatku jedného z najvýznamnejších umelcov slovenského výtvarného umenia, ktorý im bol nielen priateľom, ale aj inšpiráciou - sochára a grafika Jozefa Jankoviča. Sentimentálnu a ponurú náladu dopĺňali aj gitarové sóla Pavla Malovca. Príjemný večer s poéziou ukončilo akési skromné prianie autorov, ktorí želali Jánovi Buzássymu ešte veľa zdravia, síl a inšpiratívnych rokov strávených písaním.

Marta Fandlová