Nový pohľad na svet

Literárne informačné centrum predstavilo 27. februára VIII. zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov Nový pohľad na svet. Čas osvietenských vládcov od protihabsburských povstaní po začiatky národného obrodenia. Editorom celej edície je Pavel Dvořák, zostavovateľom VIII. zväzku je Peter Kónya. Kniha je zaujímavá aj pre neodborníkov a možno si v nej prečítať aj také dobové dokumenty, ako Rozsudok nad Jurajom Jánošíkom a Tomášom Uhorčíkom z roku 1713, Tržné ceny poľnohospodárskych produktov z roku 1767, Predpísané cirkevné sviatky, Prísaha mäsiarov z roku 1740, a dokonca aj podrobný Rozvrh hodín bratislavského evanjelického a.v. gymnázia z roku 1766. Knižné tituly edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov si môžete kúpiť aj priamo v Literárnom informačnom centre na Námesti SNP 12, viac informácií nájdete na www.litcentrum.sk.