Nový predseda ZVK SR

Predsedníctvo Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky v zložení Daniel Kollár, Boris Gregor, Valéria Malíková, Martin Čičilla, Michal Horecký, Jaroslav Jankovič a Alexius Aust na svojom zasadnutí dňa 4. júna. 2009 zvolilo

za prezidenta združenia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR

Michala Horeckého

Knižné centrum, s r. o.

Predmestská 51

010 01 Žilina

tel.: 041/7232610, fax: 041/7234106

mob.: 0903 507 475

e-mail: kniznecentrum@gmail.com

za viceprezidenta Združenia a vydavateľov a kníhkupcov SR pána:

RNDr. Daniela Kollára, CSc.

Vydavateľstvo DAJAMA

Ľubľanská 2

831 02 Bratislava

tel.: 02/44631702, mob.: 0918 320 115

e-mail: dkollar@dajama.sk