Nový preklad
Paletu prekladov nemeckých autorov dotvára aj kniha Smrť milenky (MilaniuM), ktorá prináša najobsiahlejší výber z lyrického diela Rainera M. Rilkeho v slovenčine. Pripravil ho germanista a básnik Milan Richter. Titul obsahuje okrem Duinských elégií aj početné rýmované básne zo zbierok Kniha obrazov a Nové básne a približne 50 textov z autorovej pozostalosti. Jeho súčasťou sú poznámky a vysvetlivky k jednotlivým básňam, prekladateľov doslov a kalendárium Rilkeho života a tvorby. Milan Richter knihu predstavil 10. decembra v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.