Na Slovensku už niekoľko mesiacov funguje nový internetový projekt Knihomall.sk. Funguje na princípe akejsi virtuálnej knižnice - každý používateľ si do svojej „poličky“ môže nahrať knihy, ktoré je ochotný si vymeniť s ostatnými používateľmi. Ak sa dohodnú na konkrétnej výmene, knihy si pošlú reálne prostredníctvom pošty alebo si ich môžu „posunúť“ aj osobne.

Služba Knihomall.sk je poskytovaná zadarmo. Prečo? Aby už žiadna kniha nezapadla prachom... Vďaka stránke Knihomall.sk sa tak ľahko môžete dostať k raz prečítaným bestsellerom za zlomok ich ceny či vymeniť si knihu, ktorú nepotrebujete, za takú, akú ste vždy chceli.

Navštívte www.knihomall.sk a dozviete sa viac.